Recensie DevOps …… in beweging

by Arnold Burian

Check out Recensie DevOps …… in beweging by hennyportman. Here is an excerpt:

9789090318011-480x600 devopsJan Heunks heeft met het boek DevOps …… in beweging – De handvatten voor een optimale DevOps toepassing (2019) een lijvig boekwerk opgeleverd.

Het boek bestaat uit drie delen:

In deel 1 komt de toegevoegde waarde van DevOps aan de orde en geeft een eerste introductie op DevOps aan de hand…

The full article is available here.

You may also like

[ufwp search="project management" items="10" template="list"]

This website uses cookies to improve your experience. Accept Read More